HSV - Stavebná výroba


Nájomné byty 32 BJ Topoľčany 2011

Nájomné byty Ostratice 19 b.j 2009

Najomné byty Topoľčany 44 b.j II. etapa 2009

Nájomné byty Prašice 8x2 B.j. 2009

Najomné byty Topoľčany 44 b.j I. etepa 2007

Nájomné byty Prašice 7 B.j. 2007

Polyfunkčný dom Topoľčany 2007

Výstavba bytov pre KIA Žilina 2007

Vodná elektráreň Podlužany 2006

Kompostáreň Topoľčany 2006

Nájomné byty Továrniky 19 b.j. 2005

Nájomné byty v Topolčanoch 88 b.j.  2005

Nájomné byty Továrniky 11 b.j. 2005

Nadštandardné byty v Bratislave 2005

Telocvična v Bratislave

Nájomné byty Továrniky 3x11 b.j. 2004

Nájomné byty v Bratislave 2004

Podzemné garáže v Bratislave 2004

Súkromné gymnázium v Petržalke

Oporný múr DECODOM 2004

Individuálna Bytová Výstavba 2002

Individuálna Bytová Výstavba

Rekonštrukcia DOM SMÚTKU Topoľčany 2006

Rekonštrukcia Materskej Školky Topoľčany 2005

Pomocné stavebné práce na výstavbe nájomných bytov v obci Bojna 2004