Montáž a rekonštrukcie

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2011

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2010

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2009

Rekonštrukcia vodovodu Duchonka 2009

Rekonštrukcia vodovodu v Topoľčanoch 2009

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2008

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2007

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2006

Pokračovanie výstavby teplovodného kanála v Topoľčanoch 2005

Plynofikácia obcí v okrese Topolčany, okrese Nitra, okrese Zlaté Moravce 2004

Rozvod teplovodného kanála v Topolčanoch 2004

Realizovanie vodovodu v Urminciach 2004